banner_connectioniso

SẢN PHẨM

Chổi nylong

Danh Mục sản phẩm:
Vật tư tổng hợp.

Phân loại sản phẩm:
.

Nguồn gốc SP:
Khối G7.

Mô tả sản phẩm:

PPT :Chổi Nylong 
PPT 1: Ø50mm x 14mm
PPT 2: Ø75 mm x 14mm
PPT 3: Ø125mm x 14mm

Nylon Abrasive Filament End Brush 17mm


.

Giá sản phẩm