banner_connectioniso

Hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc.

Công ty chúng  tôi đảm nhận lĩnh vực cung cấp hộp số giảm tốc cho nhà máy Ximang theo tiêu chuẩn iso..

(Tin đăng ngày: 5/24/2013 8:02:33 AM)