banner_connectioniso

Mặt nạ 3M

Mặt nạ 3M.

Mặt chụp 2 hộp lọc Series 3M-6000

Bán mặt chụp 2 hộp lọc Series 3M-6000
 
3M-6100 : cỡ nhỏ
3M-6200 : cỡ trung bình
3M-6300 : cỡ lớn
Sử dụng các hộp lọc series 3M-6000 gồm:
- 3M-6001 : lọc hơi hữu cơ.
- 3M-6002 : lọc hơi khí dạng axít( Cl2,HCl,SO2...)
- 3M-6003 : Lọc hơi khí hữu cơ & axít
- 3M-6004 : Lọc Amoniac
- 3M-6005 : Lọc Formaldehyde và hơi hữu cơ.
Nhà sản xuất: 3M - Mỹ
.

(Tin đăng ngày: 8/13/2013 11:28:01 AM)