Khớp nối giãn nở nhiệt

- Tiêu chuẩn thiết kế: EN 13445, EN 13480, EN 14917, PED 2014/68 / EC, ASME VIII, Div. I, ASME B31.3, ASME B31.1, AD 2000 hoặc EJMA
- Phân tích phần tử hữu hạn (FEA)
- Tư vấn kỹ thuật về các giải pháp tối ưu liên quan đến thiết kế, ứng dụng Bellows, các vị trí trong hệ thống ống và các yêu cầu lắp đặt.

hotline 02253.870896

Giỏ hàng