Thiết bị điện và thí nghiệm

•    Solonoid valve ( Van điện từ)
•    Flow monitoring device ( thiết bị giám sát dòng chảy)
•    Level switch ( Thiế bị báo mức )
•    Load cell ( Tế bào cân)
•    Pressure transmitter ( Thiết bị chuyển đổi áp suất)
•    Temperature Sensor ( Cảm biến nhiệt độ)
•    Impeller fan ( Quạt hút)
•    Motor – động cơ
•    Laboratory Equipment for Cement Test-thiết bị thí nghiệm, kiểm tra xi măng
•    …..
 

hotline 02253.870896

Giỏ hàng