Thiết bị điện và thí nghiệm

• Solonoid valve ( Van điện từ)
• Flow monitoring device ( thiết bị giám sát dòng chảy)
• Level switch ( Thiế bị báo mức )
• Load cell ( Tế bào cân)
• Pressure transmitter ( Thiết bị chuyển đổi áp suất)
• Temperature Sensor ( Cảm biến nhiệt độ)
• Impeller fan ( Quạt hút)
• Motor – động cơ
• Laboratory Equipment for Cement Test-thiết bị thí nghiệm, kiểm tra xi măng
• …..

02253870896

Giỏ hàng